Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Våra lag
Dam
Charlotte Bergstrand, Ass Tränare
 
0730-38 73 38
Helena Schutzdeller, Lagledare
 
0708-99 01 28
Olle Nilsson, Ass Tränare
Sonja Fransson, Tränare
 
0702-21 16 56
Stefan Jormelius, Lagledare
 
0705-28 57 27
U-Laget
Fredrik Edfors, Tränare
 
0733-60 57 00
Olle Nilsson, Tränare
Sonja Fransson, Tränare
F04
Linnea Jonasson, Tränare
 
0708-78 76 68
Percy Olsson, Tränare
 
0708-68 85 58
F05
Jonas Samuelsson, Tränare
 
0727-00 04 84
F06
Jimmy Karlsson, Tränare
 
0722-18 43 32
Joakim Nygren, Tränare
 
0706-27 67 60
Jonas Samuelsson, Tränare
Weronica Martinsson, Tränare
 
0709-49 14 71
F07
Engla Olofsson, Ass Tränare
Fredrik Olandersson, Tränare
 
0708-74 64 13
Linda Olandersson, Ass Tränare
 
0708-94 02 96
Vera Larsson, Ass Tränare
F08
Anna Wikström, Lagledare
 
0705-57 78 75
Engla Olofsson, Ass Tränare
Erika Vahtra, Tränare
Joakim Moden, Tränare
 
0733-09 23 34
Vera Larsson, Ass Tränare
F09/10
Andreas Lindh, Tränare
 
0706-58 19 26
Antonia Nygren, Ass Tränare
Benny Hardarsson, Tränare
Daniel Strandh, Tränare
 
0703-44 01 28
Elsa Clausen, Ass Tränare
Lea Solhöj, Ass Tränare
Martin Lindstrand, Tränare
 
0761-41 88 88
Mira Nathell, Ass Tränare
Stefan Paulsson, Tränare
 
0761-26 04 93
F11/12
Antonia Nygren, Ass Tränare
Benny Hardarsson, Tränare
 
0734-23 19 05
Elsa Clausen, Ass Tränare
Martin Lundell, Lagledare
 
0708-94 61 09
Ola Palmqvist , Ass Tränare
 
0709-10 46 86
Stefan Paulsson, Tränare
F13/14
Charlotte Heingard, Tränare
 
0705-58 24 47
Elina Richard Sjögaardh, Ass Tränare
Esther Dahl, Ass Tränare
Linda Arvidsson, Tränare
 
0705-32 21 57
Michelle Jormelius, Tränare
Stefan Jormelius, Lagledare
Fotbollsskolan
Elin Forsberg, Tränare
Ellen Moore, Tränare
Ellinor Ahlgren, Tränare
Emilia Skoog, Tränare
Filippa Edfors, Tränare
Helena Maras, Lagledare
 
0705-76 08 07
Helena Schutzdeller, Lagledare
 
0708-99 01 28
Lowa Dahl, Tränare
Michelle Jormelius, Tränare
Stefan Jormelius, Lagledare
Vanessa Maras, Tränare
Domare
Malin Holmberg, Lagledare
 
0739-96 30 13
Stefan Holmberg, Lagledare
 
0703-23 21 50
Tränare
Andreas Lindh, Tränare
 
0706-58 19 26
Benny Hardarsson, Tränare
 
0734-23 19 05
Charlotte Bergstrand, Tränare
 
0730-38 73 38
Charlotte Heingard, Tränare
 
0705-58 24 47
Daniel Strandh, Tränare
 
0703-44 01 28
Erika Vahtra, Tränare
Fredrik Edfors, Tränare
 
0733-60 57 00
Fredrik Olandersson, Tränare
 
0708-74 64 13
Helena Schutzdeller, Tränare
 
0708-99 01 28
Joakim Moden, Tränare
 
0733-09 23 34
Joakim Nygren, Tränare
 
0706-27 67 60
Jonas Samuelsson, Tränare
 
0727-00 04 84
Linda Arvidsson, Tränare
 
0705-32 21 57
Linda Olandersson, Tränare
 
0708-94 02 96
Linnea Jonasson, Tränare
 
0708-78 76 68
Martin Lindstrand, Tränare
 
0761-41 88 88
Ola Palmqvist , Tränare
 
0709-10 46 86
Olle Nilsson, Tränare
 
0768-55 64 63
Percy Olsson, Tränare
 
0708-68 85 58
Sonja Fransson, Tränare
 
0702-21 16 56
Stefan Paulsson, Tränare
 
0761-26 04 93
Weronica Martinsson, Tränare
 
0709-49 14 71
Styrelse
Joakim Nygren, Tränare
 
0706-27 67 60
Linda Arvidsson, Tränare
 
0705-32 21 57
Linda Olandersson, Tränare
 
0708-94 02 96
Markus Stjernkvist, Tränare
 
0702-53 63 15
Stefan Jormelius, Tränare
 
0705-28 57 27
Ungdomssektion
Benny Hardarsson, Tränare
 
0734-23 19 05
Joakim Nygren, Tränare
 
0706-27 67 60
Jonas Samuelsson, Tränare
 
0727-00 04 84
Ungdomsledare
Joakim Nygren, Tränare
 
0706-27 67 60
Olle Nilsson, Tränare
 
0768-55 64 63
Målvaktsträning
Johanna Lundin, Tränare
Selma Björklund, Tränare

 
Vid skada
Sponsorer
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbeten