Våra lag
Dam
Charlotte Bergstrand, Ass Tränare
 
0730-38 73 38
Helena Schutzdeller, Lagledare
 
0708-99 01 28
Olle Nilsson, Ass Tränare
 
0768-55 64 63
Sonja Fransson, Tränare
 
0702-21 16 56
U-laget
Chris Boye, Tränare
 
0706-87 20 71
Helena Schutzdeller, Lagledare
 
0708-99 01 28
Jonas Olsson, Tränare
 
0708-41 75 71
Krister Persson, Lagledare
 
0708-15 65 23
Mattias Stiernfeldt, Lagledare
 
0734-14 44 92
Tommy Berglund, Tränare
 
0708-81 94 95
F02/03
Fredrik Edfors, Tränare
 
0733-60 57 00
Magnus Lindgren, Tränare
 
0733-66 05 90
Per Andersson, Tränare
 
0709-48 00 18
Richard Skoog, Lagledare
 
0725-61 56 15
Roger Fast, Tränare
 
0707-48 53 10
F04
Jonas Fischer, Tränare
 
0705-82 01 02
Jonna Dahl, Tränare
 
0733-45 03 48
Kristian Franzén, Tränare
 
0701-49 41 88
Percy Olsson, Tränare
 
0708-68 85 58
F05
Magnus Persson, Tränare
 
0701-74 91 42
F06
Anders Larsson, Tränare
Jimmy Karlsson, Tränare
 
0722-18 43 32
Joakim Nygren, Tränare
 
0706-27 67 60
Weronica Martinsson, Tränare
 
0709-49 14 71
F07
Fredrik Olandersson, Tränare
 
0708-74 64 13
Linda Olandersson, Ass Tränare
 
0708-94 02 96
F08
André Johansson, Tränare
 
0735-04 78 56
Anna Wikström, Lagledare
F09/10
Andreas Lindh, Tränare
 
0706-58 19 26
Benny Hardarsson, Tränare
 
0734-23 19 05
Martin Lindstrand, Tränare
 
0761-41 88 88
Stefan Paulsson, Editor
F11/12
Benny Hardarsson, Tränare
 
0734-23 19 05
Martin Lundell, Lagledare
 
0708-94 61 09
Ola Palmqvist , Ass Tränare
Domare
Mattias Stiernfeldt, Lagledare
 
0734-14 44 92
Tränare
Anders Larsson, Tränare
André Johansson, Tränare
Andreas Lindh, Tränare
 
0706-58 19 26
Annika Olofsson, Tränare
 
0709-46 67 76
Benny Hardarsson, Tränare
 
0734-23 19 05
Charlotte Bergstrand, Tränare
Christina Ljunggren, Tränare
 
0768-77 77 76
Daniel Nilsson, Tränare
 
0709-39 08 88
Fredrik Edfors, Tränare
 
0733-60 57 00
Fredrik Olandersson, Tränare
Helena Schutzdeller, Tränare
 
0708-99 01 28
Jimmy Karlsson, Tränare
 
0722-18 43 32
Joakim Nygren, Tränare
 
0706-27 67 60
Johan Holmberg, Tränare
Jonas Fischer, Tränare
 
0705-82 01 02
Jonas Olsson, Tränare
 
0708-41 75 71
Jonna Dahl, Tränare
 
0733-45 03 48
Jörgen Ribbert, Tränare
Krister Persson, Tränare
 
0708-15 65 23
Linda Olandersson, Tränare
 
0708-94 02 96
Magnus Lindgren, Tränare
 
0733-66 05 90
Magnus Persson, Tränare
 
0701-74 91 42
Martin Lindstrand, Tränare
 
0761-41 88 88
Mattias Stiernfeldt, Tränare
 
0734-14 44 92
Niklas Edevint, Tränare
 
0723-52 89 16
Ola Palmqvist , Tränare
Olle Nilsson, Tränare
Per Andersson, Tränare
 
0709-48 00 18
Percy Olsson, Tränare
 
0708-68 85 58
Roger Fast, Tränare
 
0707-48 53 10
Sonja Fransson, Tränare
Tommy Berglund, Tränare
 
0708-81 94 95
Weronica Martinsson, Tränare
 
0709-49 14 71

 
Instagram
Vid skada
Sponsorer