Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Våra lag
Dam
Charlotte Bergstrand, Ass Tränare
 
0730-38 73 38
Fredrik Edfors, Lagledare
Helena Schutzdeller, Lagledare
 
0708-99 01 28
Olle Nilsson, Ass Tränare
 
0768-55 64 63
Sonja Fransson, Tränare
 
0702-21 16 56
U-Laget
Fredrik Edfors, Tränare
 
0733-60 57 00
Richard Skoog, Lagledare
 
0725-61 56 15
Stefan Jormelius, Lagledare
F04
Jonas Fischer, Tränare
 
0705-82 01 02
Percy Olsson, Tränare
 
0708-68 85 58
F05
Jonas Samuelsson, Tränare
F06
Jimmy Karlsson, Tränare
 
0722-18 43 32
Joakim Nygren, Tränare
 
0706-27 67 60
Weronica Martinsson, Tränare
 
0709-49 14 71
F07
Fredrik Olandersson, Tränare
 
0708-74 64 13
Linda Olandersson, Ass Tränare
 
0708-94 02 96
F08
Anna Wikström, Lagledare
Joakim Moden, Tränare
F09/10
Andreas Lindh, Tränare
 
0706-58 19 26
Martin Lindstrand, Tränare
 
0761-41 88 88
Stefan Paulsson, Tränare
 
0761-26 04 93
F11/12
Benny Hardarsson, Tränare
 
0734-23 19 05
Martin Lundell, Lagledare
 
0708-94 61 09
Ola Palmqvist , Ass Tränare
Stefan Paulsson, Tränare
Fotbollsskolan
Ellinor Ahlgren, Tränare
Emilia Skoog, Tränare
Filippa Edfors, Tränare
Frida Nilsson, Lagledare
 
0709-72 99 57
Linnea Berntsson, Tränare
Thea Lindgren, Tränare
Vilma Hansson, Tränare
Domare
Malin Holmberg, Lagledare
Stefan Holmberg, Lagledare
Stefan Jormelius, Lagledare
 
0705-28 57 27
Tränare
André Johansson, Tränare
Andreas Lindh, Tränare
 
0706-58 19 26
Benny Hardarsson, Tränare
 
0734-23 19 05
Charlotte Bergstrand, Tränare
Fredrik Edfors, Tränare
 
0733-60 57 00
Fredrik Olandersson, Tränare
Helena Schutzdeller, Tränare
 
0708-99 01 28
Joakim Moden, Tränare
Joakim Nygren, Tränare
 
0706-27 67 60
Jonas Fischer, Tränare
 
0705-82 01 02
Jonas Samuelsson, Tränare
Krister Persson, Tränare
 
0708-15 65 23
Kristian Franzén, Tränare
 
0701-49 41 88
Linda Olandersson, Tränare
 
0708-94 02 96
Magnus Lindgren, Tränare
 
0733-66 05 90
Magnus Persson, Tränare
 
0701-74 91 42
Martin Lindstrand, Tränare
 
0761-41 88 88
Ola Palmqvist , Tränare
Olle Nilsson, Tränare
Per Andersson, Tränare
 
0709-48 00 18
Percy Olsson, Tränare
 
0708-68 85 58
Roger Fast, Tränare
 
0707-48 53 10
Sonja Fransson, Tränare
Stefan Paulsson, Tränare
Weronica Martinsson, Tränare
 
0709-49 14 71
Styrelse
Ebba Henryson, Tränare
 
0733-09 96 96
Joakim Nygren, Tränare
 
0706-27 67 60
Linda Olandersson, Tränare
 
0708-94 02 96
Markus Stjernkvist, Tränare
 
0702-53 63 15
Stefan Jormelius, Tränare
 
0705-28 57 27
Ungdomssektion
Benny Hardarsson, Tränare
 
0734-23 19 05
Fredrik Olandersson, Tränare
 
0708-74 64 13
Joakim Nygren, Tränare
 
0706-27 67 60
Kristian Franzén, Tränare
 
0701-49 41 88

 
Vid skada
Sponsorer