FCH Kansli
Krutvägen 16
281 44 Stoby

Organisationsnummer: 802445-5761
Föreningsnummer: 43217
Bankgiro: 393-4338
 
Kansli, Föreningen

 
 


Styrelse
Patrik Lennartsson, Ordförande

 
 

Mats Larsson, Vice ordförande

 
0709-71 70 27

Ewa Stiernfeldt, Kassör

 
0703-80 42 15

Ulrika Hedlund, Sekreterare

 
0733-39 99 37

Linda Olandersson, Ledamot

 
0708-94 02 96

Frida Nilsson, Ledamot

 
0709-72 99 57

Ebba Holmberg, Ledamot

 
0733-09 96 96

Sponsorer
Patrik Lennartsson, Ansvarig

 
 

Utbildning
Vakant (Kansli), Ansvarig

 
0708-80 81 91

Pressansvarig
Patrik Lennartsson, Ordförande

 
 

Materialansvarig
Fredrik Edfors, Material

 
0733-60 57 00

Bokningar
Rafi Mikael, Plan och Hallbokningar

 
0731-01 75 77

Cuper
Siwert Roshagen, Hesslecupen

 
0709-92 85 17

Siwert Roshagen, Sponsorcupen

 
0709-92 85 17


Domaransvariga
Siwert Roshagen, Dam

 
0709-92 85 17

Mattias Stiernfeldt, Ungdom

 
0734-14 44 92

Hemsida
Stefan Jormelius, Hemsida

 
0705-28 57 27

Helena Schützdeller, SportAdmin

 
0708-99 01 28

Stefan Jormelius, SportAdmin

 
0705-28 57 27


 
Instagram
Vid skada
Sponsorer