Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Historia
Damfotbollen i Hässleholm hade hamnat i en situation där de två lokala föreningarna konkurrerade om samma resurser. Båda föreningarnas damtrupper var numerärt begränsade och man hade svårt att bedriva spel med två lag i varje förening ( A-lag och U-lag). 

Kvalitén på träningarna höll inte önskvärd status och utvecklingsmiljön för den enskilda spelaren begränsades då träningarna inte kunde bedrivas med tillräckligt många spelare. 

Både Hässleholms IF och IFK Hässleholm hade spelarmaterial och spelartrupper som erbjöd spel i absolut högsta division 4 klass. Samtidigt upplevde bägge föreningarna problem med att etablera sig som stabila division 3 lag. Utvecklingen och trenden tydde på att man på sikt såg ytterligare försvagningar och därmed också ytterligare begränsningar i verksamheten. 

På flicksidan tenderade åldersklasserna att söka sig till antingen IFK Hässleholm eller till Hässleholms IF. Spridningarna mellan klubbarna var trots detta oftast tillräckligt hög för att ingen av föreningarna kunde erbjuda fulla utvecklingsmöjligheter i åldersklasserna. Inte sällan var man tvungen att avstå från spel i 11-manna fotboll pga. man har för få spelare i trupperna. För att få acceptabel kvalité och numerär på träningarna var man ibland tvungen att slå samman två eller flera åldersklasser. 
 
Begränsningarna ovan medförde att det var svårt att attrahera nya spelare till de två föreningarna samtidigt som det blev allt svårare att behålla föreningarnas egna talanger.  Efter nogsamt övervägande och djupgående samtal fann representanter från Hässleholms IF´s och IFK Hässleholms damsektioner att den enda trovärdiga lösningen på ovanstående problem var ett sammangående och sammanslagning av föreningarnas spelartrupper. Man kom fram till att damfotbollen i Hässleholm behövde konsolideras i en förening där allt fokus ägnades åt dam- och flickfotboll.
 
Damfotbollens visionärer tror och hoppas på att det i Hässleholm finns så mycket tro, hopp och intresse kring dam- och flickfotbollen att denna kan bära sig själv utanför de tidigare moderföreningarna. Alla som delar denna vision ser möjligheterna till både sportslig framgång och en naturlig breddning av fotbollsverksamheten på dam- och flicksidan. För att förverkliga denna idé krävdes en sammanslagning av all dam- flickverksamhet i Hässleholms fotbollsföreningar och ett koncentrerat fokus på en gemensam bas för dam- och flickfotboll i Hässleholm.  
  
Den 16 oktober 2008 fattades det slutgiltiga beslutet att inleda ett samarbete mellan damlagen i IFK Hässleholm och Hässleholms IF. Beslutet att inleda detta samarbete sanktionerades i de båda moderföreningarnas styrelser.Samarbetet påbörjades under hösten 2008 och ledde inledningsvis till gemensamma träningar och gemensamt seriespel under säsongen 2009. 
 
Av tekniska skäl var Hässleholms IF´s lag i division 4 farmarlag till IFK Hässleholms lag i division 3 den säsongen 2009. Detta för att den nya föreningen skulle kunna starta upp med spel på de gamla lagens platser i division 3 och 4. Bägge föreningarnas spelare tillsatte gemensamt platserna i de båda lagen och man valde att spela i andra färger än de tidigare moderföreningarnas.

Samtidigt tillsattes en gemensam arbetsgrupp/ styrelse och två nya föreningar bildades, FC Hessleholm och dess farmarklubb Hessleholms United. Efter seriespelet säsongen 2009 kommer samtliga spelare att uppgå i den nya föreningen: FC Hessleholm. De platser i seriespelet som finns efter säsongen 2009 behålls och den nya föreningen startar med sina två lag i dessa serier.

Målet var också att successivt integrera Hässleholms flickfotboll i den nya föreningen. Vi hoppades därmed kunna erbjuda Hässleholms tjejer fotbollsspel i kompletta åldersklasser och med breda möjligheter till individuell utveckling. Redan under säsongen 2009 anmäldes de yngsta flicklagen till gemensamt seriespel i FC Hessleholm. Inom andra åldersgrupper inleddes gemensamma träningar med deltagande flickor från tidigare både HIF och IFK.
 
FC Hessleholms Damlag kommer i och med sammanslagningen att förfoga över en mycket slagkraftig spelartrupp och vi väljer därför att inleda samarbetet med en hög målsättning. Under den inledande säsongen (innan den nya föreningen bildats) är målsättningen att föreningens båda lag skall vara med och konkurrera om topplaceringarna i respektive serie.
 
FC Hessleholms arbetsgrupp hoppas på ett starkt gensvar från Hässleholms stad, dess näringsliv och dess invånare. Föreningens långsiktiga målsättning är att Hässleholm skall utgöra en naturlig centralort för damfotboll i vår region. För att lyckas med detta krävs ett hårt arbete och ett stort stöd från alla runt omkring i vår stad. Samtidigt erbjuder detta steg en unik möjlighet för alla att delta i skapandet av spännande nutidshistoria...  

 
Vid skada
Sponsorer