Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Bli medlem i FC Hessleholm
BLI MEDLEM
Välkommen till FC Hessleholm!


Övergripande mål:

 

 

  • Att erbjuda barn, ungdomar och seniorer möjlighet att spela fotboll och utvecklas inom föreningen
  • Att bedriva såväl bredd- som elitverksamhet med flicklag i alla åldersgrupper och ett representationslag
  • Att bedriva fotbollsverksamhet inom ramen för rådande ekonomiska förutsättningar
  • Att vara en förening som många vill tillhöra
  • Arbete för mångfald, jämställdhet och socialt engagemang ska genomsyra vår verksamhet
  • Att fostra barn och ungdomar till ansvarskännande människor som visar respekt för såväl medmänniskor som regler och normer
  • Att erbjuda ledare utbildning och inspiration så att de på bästa sätt kan ta hand om tjejer som vill spela i FC Hessleholm


FC Hässleholm värdegrund: 


Vår värdegrund är inspirerad av FN:s barnkonvention


Allas lika värde

Att sätta flickornas bästa i fokus

Allas rätt till utveckling i & genom fotboll

Att alla spelare får säga sin mening och få den respekterad


Vi i FC Hessleholm följer FN’s barnkonvention.

Verksamheten arbetar för trygghet, glädje och gemenskap.

Alla som vill ska få vara med utifrån sina förutsättningar oavsett nationalitet, etnisk ursprung, religion, hudfärg, psykisk eller fysisk ohälsa etc.


Etik och moral ska prägla verksamheten och vi har nolltollerans mot kränkning, mobbning, våld, droger, alkohol och tobak.


Barnet, leken och utvecklingen ska stå i centrum och rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande och gemenskap på lika villkor.


Våra ledord är så många som möjligt, så länge som möjligt. Vi ställer oss därav emot all form av toppning i våra ungdomslag. Delaktighet och gemenskap går före prestation med undantag för A-laget, där prestationen är ett krav.

Corona och träning
2021-01-22 06:27
Kommunen, Regeringen och Folkhälsomyndigheten har sagt sitt. Nu inväntar vi vad förbunden säger för att därefter kunna komma med nya restriktioner om vad som gäller för träning mm. Så fort vi vet meddelar vi.

Mvh Styrelsen
Dags att nominera till Sparbanksstiftelsens idrottsledarstipendium
2021-01-21 21:10
Varje år nominerar FC Hessleholm en kvinna och en man från vår förening till idrottsledarstipendiet. Förra året nominerades två från vår förening, men på grund av Coronapandemin ställdes detta in. Nu är det dags igen. Välkomna in med era nomineringar. Nomineringen kan gälla ledare eller någon annan eldsjäl i föreningen.

Maila till kansli@fchessleholm.se
Motivera din nominering med vem? och Varför?

// Styrelsen
Byta in värdebevis
2021-01-18 09:31
Hej. 
En del av vår sponsring från 2020 var ett antal presentkort på Coop och Maxi. 
Dessa går ej att löas in mot kontant ersättning i butik utan vår förhoppning är att ni som medlemmar, om ni ändå storhandlar på dessa 2 butiker, vill lösa in dessa mot ersättning av självkostnadspris 1000kr in på föreningskontots swishnr. 
Vi har  - 3 st presentkort Coop ā 1000kr - 10 st presentkort Maxi ā 1000 kr

Vid intresse: maila föreningens kansli på : kansli@fchessleholm.se


Tack till sparbanksstiftelsen Skåne
2021-01-14 11:41
VI i Fc Hessleholm vill rikta ett stort tack till Sparbanksstiftelsen1826 och dess bidrag till föreningen på 50.000 kr som vi mottog i december-2020.  
Genom stödet ville man stödja föreningarna i en prövande tid och lyfta förutsättningarna för en inspirerande fritid för unga på sikt. Föreningsstödet var/är en kraftsamling för ett starkt föreningsliv genom coronakrisen och som en av föreningarna som mottog detta stöd kan vi bara uttrycka vår tacksamhet över detta initiativ. / Styrelsen
Fortsatta restriktioner träningar
2021-01-12 21:00
Efter dagens styrelsemöte blev det överenskommet, att på grund av nuvarande smittspridning i Region Skåne, samt med hänvisning till vårt allmänna samhällsansvar i nuläget, så kommer FCH fram tills Skånes fotbollsförbund
 har uppdaterat sina riktlinjer den  januari, att behålla nuvarande riktlinjer gällande träningarna och dess utformande/utförande. 
Om förbundet kommer med  lättare restriktioner i sin uppdatering så är vi överens om att i det läget återgå till att följa Skånes FF:s riktlinjer. 
förtydligande: 
- Endast friska deltagare
- Statiska grupper på 8 deltagare som bibehålls mellan träningarna
- Ingen närkontakt 
Vi förstår er frustration över att vi inte håller samma riktlinjer som Skånes FF lagt ut och det som motiverar vårt beslut är den ansträngda smittsituationen som råder i Skåne där vi anser att 2 veckor kan vara avgörande  för vår del av smittpreventionen i regionen men därefter är vår förhoppning  att kunna följa de allmänna rekomendationerna utan lokala avsteg. 
// Styrelsen FCH 

Komplettering till gårdagens meddelande
2021-01-04 13:34
Hej

Vi glömde att vi i FC Hessleholm även tagit beslut på att det inte ska förekomma någon fysisk kontakt mellan spelarna. Detta är vårt beslut och inte förbundets. Detta för att vi ska kunna träffas på ett säkert sätt och hålla igång utan att någon ska behöva känna oro. Det är viktigt att vi försöker hålla igång fysiskt och det är även viktigt att tjejerna får träffas. Inte bara den fysiska hälsan spelar roll utan även den psykiska. 


God fortsättning.
2021-01-03 21:30
Hej alla fotbiollssugna medlemmar och god fortsättning på det nya året! 
Det har varit ett tufft år för föreningen och dess medlemmar samt samhället i stort och tyvärr kommer inte det nya året med bättre förutsättningar än slutet på förra. 
Vi i styrelsen vill klargöra att vår förening står enade med övriga föreningar i idrottsSverige med en förhoppning om mildare restriktioner inom en snar framtid men vi är i nuläget angelägna om att de träningar som bedrivs i föreningen och dess namn håller sig till gällande restriktioner med utgångspunkt av de rekommendationer som gäller vid aktuell tidpunkt. Vi utgår ifrån Skånes FF.s riktlinjer då det är dessa som reglerar vår region. 
Bifogat finns också en länk till Skånes FF:s sida gällande Covid-anpassningar där ni själva kan hålla er uppdaterade om vika restriktioner som för tillfället råder. 
Dessa restriktioner är de som vår förening förhåller sig till, som minimum, utan undantag. 
Nedan finner ni länken till SKFF:s fotbollsförbund. 

Med hopp om en snar tillbakagång på fotbollsplanerna - utan begränsningar/ Styrelsen FC Hessleholm
God Jul och hopp om Gott Nytt fotbollsår
2020-12-23 14:05
Vi i styrelsen vill önska alla medlemmar i FCHessleholm en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vi vill även tacka er alla för att ni fortfarande väljer att stötta föreningen med ert medlemskap. Det betyder mycket för vår och er framtid. Nu är vaccinationerna på gång även i Sverige och vi hoppas att ni alla ser en ljusning, så att vi kan träffas och göra det vi alla älskar, att spela fotboll. 

/styrelsen 
FC Hessleholm behöver dig!
2020-11-30 16:57

Vi börjar närma oss slutet på 2020, ett år som varit händelserikt men samtidigt ändå inte. Mitt i en pågående pandemi som vänt vår vardag upp och ner har fotbollen, trots stora restriktioner, fortsatt vara något som vi alla fortsatt kan samlas kring. 


FC Hessleholm är en relativt ung fotbollsklubb, vi har bara funnits i 12 år. Det är lätt att glömma det när man tittar på antalet spelare och ledare som är aktiva i klubben idag. Fast det betyder inte att vi ska vara nöjda, det är vår förhoppning att vi ska fortsätta vara en klubb som ger alla flickor i Hässleholmsområdet en chans att få spela fotboll på lika villkor, att ge dem en möjlighet att utvecklas inom sin sport och som individer.


För att FC Hessleholm ska kunna nå den visionen behöver vi dock er hjälp. Idag består styrelsen av fem personer (en för lite enligt klubbens stadgar). Det finns inga suppleanter. Uppdraget som kassör har fått läggas på en extern part, vilket medför en merkostnad för klubben. Därutöver saknas det en valberedning som kan föreslå nya ledamöter till styrelsen. Vid det kommande årsmötet 2021 kommer dessutom ordförande Linda Olandersson och vice ordförande Stefan Jormelius att lämna sina uppdrag. 


Vi har tidigare skrivit och bett er komma med förslag på nomineringar på nya styrelseledamöter, för att göra det lite mer lukrativt erbjuds till och med en hittelön på 1000kr till det lag som skickade in ett namn. 


Tyvärr gav inte detta något resultat. Inga nomineringar har inkommit och i takt med att datumet för årsmötet kryper allt närmre finns det inget fint sätt att säga följande på: 

Om vi inte lyckas hitta tre nya medlemmar till styrelsen inför årsmötet riskeras FC Hessleholms framtid, för det är inte möjligt att driva vidare föreningen med enbart tre styrelseledamöter och utan ordförande. 


Så kort sagt, FCH behöver din hjälp. FCH behöver ditt engagemang. FCH behöver dig!


Styrelsen FC Hessleholm


Utöver ovanstående söker vi även


Drar igång träningarna för 06/07, 08, 09/10 inom det närmsta
2020-11-23 22:10
Efter diskussioner med ansvariga tränare kommer följande lag att inom kort påbörja utomhusträningar:
- 06/07
- 08
- 09/10

Fokus kommer att ligga på fysik- och konditionsträning och utan fysisk kontakt. 

Övriga lag kommer att avvakta tills restriktionerna lättar, alternativt att utomhusträningen börjar något tidigare än planerat 2021.

Styrelsen
Angående inställda träningar
2020-11-17 22:32

Det har under kvällen inkommit frågor kring varför FC Hessleholm bestämt sig för att ställa in träningar även för de åldersgrupper som är yngre än femton år och som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens och Region Skånes skärpta lokala råd för att förhindra spridningen av covid-19.


Vi är inne i den tid på året då träningen traditionellt sker inomhus, vilket innebär större risk för smittspridning. Istället för att försätta klubbens spelare, ledare och föräldrar i en situation där de själva skulle väga för- och nackdelar mot att delta i en träning och de potentiella risker för smitta som detta medför gjorde styrelsen bedömningen att det som är bäst för klubben och alla våra aktiva i det rådande läget är att alla lag tar en tillfällig paus från fotbollsträningen. 


Detta var inget lätt beslut. En fotbollsförening som inte kan ägna sig åt det som en fotbollsförening ska göra, fotboll, tär på oss alla. Vi har fått ställa in i stort sett alla större klubbaktiviteter de gångna tio månaderna; klubbdagar, avslutningsfester, utbildningar, lagaktiviteter, deltagande i cuper och så vidare och så vidare. Samtidigt är det styrelsens bestämda uppfattning att om våra inställda aktiviteter bidrar aldrig så lite till en minskad smittspridning så har alla uppoffringar varit värt det. Även om inte alla kanske delar vår bedömning av allvaret i situationen, så hoppas vi i styrelsen åtminstone på er förståelse för de vidtagna åtgärderna. 


Föreningens ambition är att vi ska kunna erbjuda våra tjejer möjlighet till aktiviteter även under rådande omständigheter. Styrelsen arbetar i samråd med Damsektionen, Ungdomssektionen och ledare med att ta fram alternativa lösningar och möjligheter för träning.


Snart vänder det och då kan vi alla åter dela glädjen på fotbollsplanen igen.   


Styrelsen FC Hessleholm


Läs mer om de lokala restriktionerna för at förhindra spridningen av covid-19 här: https://www.1177.se/Skane/aktuellt/aktuellt-i-skane/27-oktober-skarpta-rad-for-att-minska-smittspridning-i-skane/


Visst vill du vara med?
2020-10-14 18:02
Föreningen har under några år tagit sig från att nästan behöva läggas ner till den fantastiska och stabila förening vi är idag. Nu väntar nya utmaningar för oss där vi behöver fortsätta utveckla vår förening. För det behövs nya krafter med inspiration att göra vår unika och stora tjejförening ännu större och ännu bättre. 
Visst vill du vara en del av det?!! 


Bonus till de lag som hittar en styrelsemedlem 
på 1000 kr/person. 

Vi söker
  • 3 styrelsemedlemmar 
  • 1 kassör
  • 2 suppleanter

Vi söker även fler till vår damsektion 

Välkommen med din intresseanmälan eller för frågor till
Kansli@fchessleholm.se Lagkassor
2020-10-14 17:59
Hej vill påminna om att skicka in påskrift för godkännande av lagkassör till styrelsen. 
Underskrifter ska vara styrelsen tillhanda skyndsamt. 
vi vill  också klargöra att funktionen är en kontrollåtgärd för att respektive lag ska kunna ha kontroll över respektive kontos uttag/insättningar. 

BLI MEDLEM
Nyheter från våra lag
F08, 24/01 21:14 
F15/16, 22/01 08:36 
Tränare, 21/01 19:32 
F09/10, 14/01 10:17 
F09/10, 11/01 20:26 
F08, 11/01 18:55 
Tränare, 07/01 14:20 
F09/10, 05/01 11:30 
 
Vid skada
Sponsorer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbeten