Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Bli medlem i FC Hessleholm
BLI MEDLEM
Välkommen till FC Hessleholm!


Övergripande mål:

 

 

 • Att erbjuda barn, ungdomar och seniorer möjlighet att spela fotboll och utvecklas inom föreningen
 • Att bedriva såväl bredd- som elitverksamhet med flicklag i alla åldersgrupper och ett representationslag
 • Att bedriva fotbollsverksamhet inom ramen för rådande ekonomiska förutsättningar
 • Att vara en förening som många vill tillhöra
 • Arbete för mångfald, jämställdhet och socialt engagemang ska genomsyra vår verksamhet
 • Att fostra barn och ungdomar till ansvarskännande människor som visar respekt för såväl medmänniskor som regler och normer
 • Att erbjuda ledare utbildning och inspiration så att de på bästa sätt kan ta hand om tjejer som vill spela i FC Hessleholm


FC Hässleholm värdegrund: 


Vår värdegrund är inspirerad av FN:s barnkonvention


Allas lika värde

Att sätta flickornas bästa i fokus

Allas rätt till utveckling i & genom fotboll

Att alla spelare får säga sin mening och få den respekterad


Vi i FC Hessleholm följer FN’s barnkonvention.

Verksamheten arbetar för trygghet, glädje och gemenskap.

Alla som vill ska få vara med utifrån sina förutsättningar oavsett nationalitet, etnisk ursprung, religion, hudfärg, psykisk eller fysisk ohälsa etc.


Etik och moral ska prägla verksamheten och vi har nolltollerans mot kränkning, mobbning, våld, droger, alkohol och tobak.


Barnet, leken och utvecklingen ska stå i centrum och rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande och gemenskap på lika villkor.


Våra ledord är så många som möjligt, så länge som möjligt. Vi ställer oss därav emot all form av toppning i våra ungdomslag. Delaktighet och gemenskap går före prestation med undantag för A-laget, där prestationen är ett krav.

FC Hessleholm behöver dig!
2020-11-30 16:57

Vi börjar närma oss slutet på 2020, ett år som varit händelserikt men samtidigt ändå inte. Mitt i en pågående pandemi som vänt vår vardag upp och ner har fotbollen, trots stora restriktioner, fortsatt vara något som vi alla fortsatt kan samlas kring. 


FC Hessleholm är en relativt ung fotbollsklubb, vi har bara funnits i 12 år. Det är lätt att glömma det när man tittar på antalet spelare och ledare som är aktiva i klubben idag. Fast det betyder inte att vi ska vara nöjda, det är vår förhoppning att vi ska fortsätta vara en klubb som ger alla flickor i Hässleholmsområdet en chans att få spela fotboll på lika villkor, att ge dem en möjlighet att utvecklas inom sin sport och som individer.


För att FC Hessleholm ska kunna nå den visionen behöver vi dock er hjälp. Idag består styrelsen av fem personer (en för lite enligt klubbens stadgar). Det finns inga suppleanter. Uppdraget som kassör har fått läggas på en extern part, vilket medför en merkostnad för klubben. Därutöver saknas det en valberedning som kan föreslå nya ledamöter till styrelsen. Vid det kommande årsmötet 2021 kommer dessutom ordförande Linda Olandersson och vice ordförande Stefan Jormelius att lämna sina uppdrag. 


Vi har tidigare skrivit och bett er komma med förslag på nomineringar på nya styrelseledamöter, för att göra det lite mer lukrativt erbjuds till och med en hittelön på 1000kr till det lag som skickade in ett namn. 


Tyvärr gav inte detta något resultat. Inga nomineringar har inkommit och i takt med att datumet för årsmötet kryper allt närmre finns det inget fint sätt att säga följande på: 

Om vi inte lyckas hitta tre nya medlemmar till styrelsen inför årsmötet riskeras FC Hessleholms framtid, för det är inte möjligt att driva vidare föreningen med enbart tre styrelseledamöter och utan ordförande. 


Så kort sagt, FCH behöver din hjälp. FCH behöver ditt engagemang. FCH behöver dig!


Styrelsen FC Hessleholm


Utöver ovanstående söker vi även


Dags för ett byte...
2020-11-25 20:00
 Efter två framgångsrika år och ett fantastiskt arbete, kommer nu Jimmy Karlsson och Kristian Kullberg sluta i sponsorsektionen De kommer slutföra ålagda uppdrag för detta året men lämnar sedan plats till två nya. 

I sponsorsektionen sitter även Christian Clausen och Johan Westesson. Grabbarna har arbetat upp fina sponsorkontakter och goda rutiner finns etablerade. 

Sponsorerna är ett stort stöd för vår förening och en av anledningarna till att vi kan bedriva vår verksamhet. Därför söker vi nu två nya till sponsorsektionen. 
Välkommen med din intresseanmälan. 

Kansli@fchessleholm.se. 
Drar igång träningarna för 06/07, 08, 09/10 inom det närmsta
2020-11-23 22:10
Efter diskussioner med ansvariga tränare kommer följande lag att inom kort påbörja utomhusträningar:
- 06/07
- 08
- 09/10

Fokus kommer att ligga på fysik- och konditionsträning och utan fysisk kontakt. 

Övriga lag kommer att avvakta tills restriktionerna lättar, alternativt att utomhusträningen börjar något tidigare än planerat 2021.

Styrelsen
Angående inställda träningar
2020-11-17 22:32

Det har under kvällen inkommit frågor kring varför FC Hessleholm bestämt sig för att ställa in träningar även för de åldersgrupper som är yngre än femton år och som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens och Region Skånes skärpta lokala råd för att förhindra spridningen av covid-19.


Vi är inne i den tid på året då träningen traditionellt sker inomhus, vilket innebär större risk för smittspridning. Istället för att försätta klubbens spelare, ledare och föräldrar i en situation där de själva skulle väga för- och nackdelar mot att delta i en träning och de potentiella risker för smitta som detta medför gjorde styrelsen bedömningen att det som är bäst för klubben och alla våra aktiva i det rådande läget är att alla lag tar en tillfällig paus från fotbollsträningen. 


Detta var inget lätt beslut. En fotbollsförening som inte kan ägna sig åt det som en fotbollsförening ska göra, fotboll, tär på oss alla. Vi har fått ställa in i stort sett alla större klubbaktiviteter de gångna tio månaderna; klubbdagar, avslutningsfester, utbildningar, lagaktiviteter, deltagande i cuper och så vidare och så vidare. Samtidigt är det styrelsens bestämda uppfattning att om våra inställda aktiviteter bidrar aldrig så lite till en minskad smittspridning så har alla uppoffringar varit värt det. Även om inte alla kanske delar vår bedömning av allvaret i situationen, så hoppas vi i styrelsen åtminstone på er förståelse för de vidtagna åtgärderna. 


Föreningens ambition är att vi ska kunna erbjuda våra tjejer möjlighet till aktiviteter även under rådande omständigheter. Styrelsen arbetar i samråd med Damsektionen, Ungdomssektionen och ledare med att ta fram alternativa lösningar och möjligheter för träning.


Snart vänder det och då kan vi alla åter dela glädjen på fotbollsplanen igen.   


Styrelsen FC Hessleholm


Läs mer om de lokala restriktionerna för at förhindra spridningen av covid-19 här: https://www.1177.se/Skane/aktuellt/aktuellt-i-skane/27-oktober-skarpta-rad-for-att-minska-smittspridning-i-skane/


Förlängda restriktioner
2020-11-17 17:43
Efter att Skånes fotbollsförbund förlängt med att ingen form av träning, träffar, matcher, cuper etc.får förekomma just nu, har vi i styrelsen nu beslutat att ta ett krafttag. Inte ens utomhus kommer att godkännas. Detta gäller samtliga åldersgrupper i vår förening.

Vi får se detta som en tid att pausa och sakna fotbollen och våra vänner. Det finns andra sätt att motionera på och varför inte passa på att göra det tillsammans i familjen. Förhoppningsvis kan vi få umgås med våra familjer till jul. 
Vi är ledsna över detta men vi fixar det. 
Vi kämpar på och gör det bästa av situationen
Virituella fotbollskramar till er alla

/ STYRELSEN Visst vill du vara med?
2020-10-14 18:02
Föreningen har under några år tagit sig från att nästan behöva läggas ner till den fantastiska och stabila förening vi är idag. Nu väntar nya utmaningar för oss där vi behöver fortsätta utveckla vår förening. För det behövs nya krafter med inspiration att göra vår unika och stora tjejförening ännu större och ännu bättre. 
Visst vill du vara en del av det?!! 


Bonus till de lag som hittar en styrelsemedlem 
på 1000 kr/person. 

Vi söker
 • 3 styrelsemedlemmar 
 • 1 kassör
 • 2 suppleanter

Vi söker även fler till vår damsektion 

Välkommen med din intresseanmälan eller för frågor till
Kansli@fchessleholm.se Lagkassor
2020-10-14 17:59
Hej vill påminna om att skicka in påskrift för godkännande av lagkassör till styrelsen. 
Underskrifter ska vara styrelsen tillhanda skyndsamt. 
vi vill  också klargöra att funktionen är en kontrollåtgärd för att respektive lag ska kunna ha kontroll över respektive kontos uttag/insättningar. 

Viktigt att vi fortsätter vara försiktiga!!!
2020-09-26 21:28
https://www.svenskfotboll.se/nyheter/svff/2020/9/corona-slappna-inte-av/
Stryktipsduellen
2020-09-18 13:38
DIREKTEN HÄSSLEHOLM har startat Stryktipsduellen mellan FCH, IFK och HIF.

Välkomna in o köp era andelar och självklart tror vi på vårt eget system.

Vill påminna om att det är JACKPOT i helgen

Passa samtidigt på att knyta ert spelkort till Gräsroten o stötta FCH så får klubben tillbaka pengar en gång per år.

Ska bli intressant o se vilken klubb som får bästa resultat
Var med i utvecklingen av en förening för VI-känsla och profession
2020-09-10 20:08
I februari är det omval till FC Hessleholms styrelse. Jag, Linda Olandersson (ordförande) tillsammans med Stefan Jormelius (vice ordförande), kommer då att efter 5 respektive 3 händelserika år i styrelsen lämna över våra platser till dig som vill vara med och driva vår fantastiska förening framåt. 

Att ha fått ingå i styrelsen har varit händelserikt men även lärorikt. Vi tillsammans med resten av styrelsen har bland annat varit med om att utveckla vår förening vad gäller struktur och VI-känsla, startat upp ungdomssektionen, sponsorgruppen, föreningsdagen, projekt ungdomsledare mm. Vi kommer på ett eller annat sätt finnas med i föreningen samt stötta upp de som tar över efter oss i styrelsen. Vi kommer på ett eller annat sätt vara kvar i föreningen men på andra positioner och med andra uppdrag. Vi kommer även finnas tillhands för att stötta kommande styrelse.

Vår ambition och dröm om en klubbstuga, fler- och välutbildade ledare och en förening alla vill vara med i, hoppas vi kommer leva kvar. En förening för vi-känsla och profession.

Anmäl ditt intresse eller tips på kandidat (i eller utanför föreningen) till kansli@fchessleholm.se 

Väl mött Linda & Stefan
2020-08-25 15:54

Hej alla FCH:are.

 

Under 2020 har vi med hjälp av (i nuläget) två stycken sponsorer dragit igång en ”Ungdomsfond”.

 

Ungdomsfonden kommer fungera som så att:

 • 3-4 sponsorer som årligen sponsrar fonden
 • Det totala årliga beloppet dedikeras till utbetalningar gentemot ungdomsverksamheten.
 • Ansökan för utbetalning ska göras. Denna ska sedan godkännas av styrelsen och sponsorgruppen.
 • Ansökningar ska kunna göras av de olika lagen likväl som av ungdoms-sektionen. Exempel på utbetalningar från fonden skulle kunna vara:
   • Sociala ungdoms-projekt
   • Utbildning av ungdomsledare
   • Utbildning av ungdomstränare
   • Stipendie till indivduella spelare eller lag för prestationer/insatser/värdeskapande
   • Diverse satsningar för ungdomssektionen (t.ex. fys-projekt)
   • Inköp av specifika material som lyfter ungdomsverksamhetens möjligheter

 

Vi vill med detta utskicket uppmärksamma detta fantastiska initiativ och uppmuntra till att söka bidrag ur ungdomsfonden.

 

Ett stort tack till PMR och Länsförsäkringar som är våra två sponsorer till ”Ungdomsfonden”. Sponsorgruppen jobbar vidare med att hitta en eller två ytterligare sponsorer till denna fond!


VIKTIGT: Publik vid damlagets hemmamatch
2020-08-20 15:15
På lördag 2020-08-22 spelar damlaget sin första hemmamatch för säsongen.

FC Hessleholm kommer följa de direktiv som finns och endast tillåta 50 personer i publiken. Under rådande omständigheter väljer vi också att hålla kiosken stängd.

Fördelningen av platser görs enligt följande:
 • En person per sponsor
 • En person per spelare i matchtruppen
 • Eventuellt överblivna platser fördelas till matchtruppens anhöriga

Ingen publik utöver de som nämts ovan kommer bli insläppta på Österås.

Vi kommer sända matchen live via MinFotboll (Pris: 29 kr). Länk till matchen.

Damsektionen och Styrelsen 
FC Hessleholm
#viärfcPublikfritt ungdomsmatcher
2020-08-18 21:18
Nya riktlinjer angående publik från Skånes FF.

Vid vissa matcher godkäns publik om max 50 personer. Detta gäller endast vid inhägnade område där publikantalet kan kontrolleras. Detta innebär att endast vårt representationslag kan ha publik och fortfarande gäller publikfritt på ungdomsmatcher. Det är därför fortfarande viktigt att vi kör med de regler som skrevs ut i våras och vikten av matchvärdar. Vi önskar även att ni fortsätter hålla nere antalet personer runt laget. I största möjliga mån låta de som har en uppgift runt laget närvara samt köra till bortamatcher. 

Vad som gäller angående publik vid A-lags match återkommer vi med inom kort. 

Låt oss hjälpas åt 
/Styrelsen 

Då var fotbollshösten 2020 igång...
2020-08-10 19:01
Hej

Vill påminna er alla nu när fotbollen äntligen drar igång igen att vi tänker på de restriktioner som gäller för vår förening.

Uppdatera er gärna vad gäller hemma- och bortamatcher. 
Viktigt att vi fortsätter vara försiktiga genom att hålla avstånd, tvätta händerna noga, byta om och duscha hemma, publikfritt mm.

Var rädda om varandra!
BLI MEDLEM
Nyheter från våra lag
F04, 29/11 17:59 
F09/10, 29/11 13:59 
F09/10, 29/11 13:00 
F09/10, 24/11 20:27 
F09/10, 28/10 22:06 
F15/16, 27/10 19:01 
F09/10, 25/10 19:16 
 
Vid skada
Sponsorer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbeten